Trop (7.-10. klasse)

Marselisspejderne

Trop

LEDERNE

 

 

Du er altid velkommen til at kontakte en af lederne, hvis du har spørgsmål.

Tropspejderne er Det Danske Spejderkorps’ gren for spejdere i alderen 12-16 år. Hos Marselis bliver man dog først tropsspejder i 7. klasse, da vi har valgt at have 3 års juniorer.

 

 

 

AKTIVITETER

 

Her kan du finde det aktuelle program over vores aktiviteter.

PATRULJERNE

 

Patruljen er spejderens nære gruppe, hvor man lærer at samarbejde, træffe beslutninger sammen og tage ansvar for hinanden.

 

Hos troppen veksler vi mellem tropsmøder, hvor lederne afvikler mødet, og patruljemøde, hvor det er patruljen, som selv selv står for planlægning og afvikling af de aktiviteter, de gerne vil lave, under ledelse af patruljelederen (PL) og patruljeassistenten (PA).

 

Vi har aktuelt 2 trops-patruljer;

Tiger og Jaguar