Trop (7.-10. klasse)

Marselisspejderne

Trop

LEDERNEDu er altid velkommen til at kontakte en af lederne, hvis du har spørgsmål.


FORÆLDREKONTAKT:

Tropspejderne er Det Danske Spejderkorps’ gren for spejdere i alderen 12-16 år. Hos Marselis bliver man dog først tropsspejder i 7. klasse, da vi har valgt at have 3 års juniorer.   


For de unge spejdere handler spejderlivet især om kammeratskabet og de sjove og udfordrende aktiviteter, de laver sammen i patruljen.


Vi tager på lejr, vandretur med oppakning, udfordrende kurser for unge spejdere, adventurespejdløb, kanoture eller laver store byggeprojekter som svævebaner.


Spejderne bestemmer selv deres aktiviteter i patruljen. Det betyder, at de selv får ansvar for, at det er sjovt og udfordrende at være spejder.


AKTIVITETER


Her kan du finde det aktuelle program over vores aktiviteter.

PATRULJERNE


Patruljen er spejderens nære gruppe, hvor man lærer at samarbejde, træffe beslutninger sammen og tage ansvar for hinanden.


Hos troppen veksler vi mellem tropsmøder, hvor lederne afvikler mødet, og patruljemøde, hvor det er patruljen, som selv selv står for planlægning og afvikling af de aktiviteter, de gerne vil lave, under ledelse af patruljelederen (PL) og patruljeassistenten (PA).


Vi har aktuelt 3 trops-patruljer;

Tiger, Jaguar og Panter