Kontingent

Marselisspejderne

Kontingent og betaling

Fritidspas og økonomisk støtte

 

Hvis jeres familie opfylder betingelserne for at få et såkaldt fritidspas, vil I kunne opnå tilskud hos kommunen til betaling af kontingentet.

 

Ordningen henvender sig primært til enlige forsørgere. Husstandens samlede indtægter må ikke overstige 192.714 kr. om året. Læs mere om betingelserne og brugen af fritidspasset.

 

Fritidspasset skal afleveres til din leder, som overdrager det til kassereren.

 

Dansk Flygtningehjælp har også en fritidspulje, som giver kontingentstøtte til flygtningebørn under 18 år, så børnene har mulighed for et aktivt fritidsliv. Læs mere om Fritidspuljen.

 

Hvis I i øvrigt har brug for økonomisk støtte til lejrbetaling eller udstyr, skal I i første omgang kontakte jeres egen sagsbehandler hos Aarhus kommune.

Kontingentsatsen pr. halvår er:

 

◾ kr. 500,00 pr. barn

◾ Senior kr. 265,00

◾ Passive medlemmer kr. 200,00

 

Ved indmeldelse efter efter sæsonstart betales forholdsmæssigt kontingent. Opkrævning bliver udsendt i henholdsvis januar og juli.

 

Kontingentopkrævning udsendes automatisk på mail via spejdernes fælles medlemssystem.

Har du spørgsmål til din opkrævning eller fritidspas?

Så er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte kassereren Per Dahl Pedersen på

kasserer@marselisspejderne.dk