Corona

Spejderaktiviteter aflyses / Scouting activities are canceled!!!


Myndighedernes har indført nye Covid-19 restriktioner i Aarhus. Derfor er alle spejderaktiviteter aflyst frem til nytår 


Blandt de nye restriktioner er, at undtagelsen fra det almindelige forsamlingsforbud ikke længere er gældende. Det er derfor kun tilladt at være 10 personer samlet udendørs, og det er ikke tilladt at afvikle aktiviteter indendørs.


Det er godt nok muligt, at være flere grupper af 10 samlet på samme grund, så længe grupperne er tydeligt adskilt og ikke bliver blandet på noget tidspunkt. Det er dog vores vurdering, at det ikke vil være muligt at afvikle de planlagte spejderaktiviteter for spejderne under disse vilkår. Vi har derfor valgt at lukke ned for de ugentlige spejdermøder.


Vi følger nøje Det Danske Spejderkorps retningslinjer omkring tilrettelæggelse af spejderarbejdet.  


The authorities have introduced new Corona restrictions in Aarhus.


The exemption from the general assembly ban is no longer valid. Therefore we are only allowed to be 10 people gathered outdoors and we are not allowed to conduct activities indoors. It is possible to have several groups of 10, if the groups are clearly separated and these groups (incl ledaders) are not mixed at any time.


However, it is our assessment that it will not be possible to conduct our planned scout activities under these conditions. We have therefore chosen to close down the weekly scout meetings.


I ønskes alle en god jul og et godt nytår! /  We wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year!

HJEMMESPEJDER


Vi ved at mange af spejderne savner både spejdermøderne, kammeraterne og er kede af, at lejrene nu aflyses. Som flere andre grupper har vi derfor valgt, at spejderne derhjemme kan lave spejderaktiviteter og gøre sig fortjent til mærket "Hjemmespejd".


Man skal løse 10 opgaver og dokumentere sin løsning ved at sende dem til sin leder, dele billeder i vores (lukkede) Facebook gruppe eller medbringe det, når vi mødes igen.

NY SPEJDER?


Har du også oplevet glæden ved friluftsliv i denne Corona-tid?


Selvom vi lige nu ikke har spejderaktiviteter, kan du naturligvis stadig blive indmeldt. Hvis vi har ledige pladser, på det hold du hører til, vil du modtage en velkomst e-mail med masser informationer om gruppen. Du vil naturligvis først blive opkrævet kontingent, når vi igen har spejdermøder.


Hvis vi ikke har ledige pladser på dit hold, vil du blive sat på venteliste. Læs mere under "Bliv spejder".