Om os

Om os


Marselis er en aktiv spejdergruppe med 170 spejdere i alle aldre. Fra vores yngste mikrober på 3 år til vores gruppeleder med knap 65 års spejdererfaring.

 


Vi lægger stor vægt på at lære børnene at arbejde sammen på tværs af alder. Vi har derfor valgt, at have mindste to gruppeture om året for alle aldersgrupper, ligesom grenene holder møde sideløbende mandag og tirsdag. Dette giver mulighed for både at lave aktiviter sammen, og at spejderne lærer alle lederne og de ældre spejdere at kende, så det bliver nemmere at rykke op på næste alderstrin.


Vores ugentlige møder bliver brugt til at udvikle børnenes spejderfærdigheder. Både det man forstår som de "traditionelle spejderfærdigheder" så som at bruge kniv, sav og økse, at bygge med rafter og tænde bål, men vi gør også meget ud af, at gøre børnene til små hele mennesker. Vi arbejder meget med færdigheder som samarbejde, at tage beslutninger og tage ansvar.


At være spejder er også at være en del af et internationalt fællesskab. Vi har i gruppen flere børn med dansk som andet sprog, ligesom vi det seneste år har haft en lederassistent, som kun talte engelsk, da hun kom til os. Senest har vi i samarbejde med ForeningsMentor International startet et projekt op om at give børn fra de internationale skoler i Aarhus mulighed for at blive spejdere i Danmark. Læs mere om projektet under "International (UK)".


Du kan se mere om, hvad de enkelte grene laver under "For medlemmer", hvor du kan finde det aktuelle hold-program. Du kan også læse gruppens udviklingsplan for 2021.


Vi elsker udeliv, udfordringer og gode venner. Har du lyst til at være med?

2020 var også i spejdersammenhæng præget af Corona. Ikke desto mindre lykkedes det os at lave masser af spejderaktiviteter.

Læs ledernes beretninger om året der gik. 

Det Danske Spejderkorps har fået ny udviklingsplan!
Læs planen for Marselisspejdernes arbejde i 2020, der er bygget op omkring de 5 punkter i korpsets udviklingsplan. Vi skal fastholde, konsolidere og videreudvikle gruppens hidtidige og nuværende aktiviteter under overskrifterne;


Modige børn og unge - Vildskab i naturen - Flere ledere

Urban scouting - Bæredygtighed i børnehøjde

Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte en af lederne eller bestyrelsen  

   • Hyttelån:
    Se nærmere her


Du kan også blot skrive til lederne;

KONTAKT OS