Kontingent

Kontingent og betaling


Kontingentopkrævning udsendes automatisk på mail via Spejdernes fælles medlemssystem.

 


Kontingentsatsen pr. halvår er:


◾ kr. 600,00 pr. barn (kr. 500 for børn som har fritidspas)

◾ Senior kr. 265,00 

◾ Passive medlemmer kr. 200,00


Ved indmeldelse efter efter sæsonstart betales forholdsmæssigt kontingent. Opkrævning bliver udsendt i henholdsvis januar og juli.


Opkrævning sendes ud pr. e-mail med mulighed for kortbetaling. 

SPØRGSMÅL


Har du spørgsmål til din opkrævning eller fritidspas?

 

Så er du selvfølgelig altid  velkommen til at kontakte kassereren; Jan Thornvig


UDMELDELSE


Vi er altid kede af at sige farvel!


Har du ikke mulighed for at forsætte til spejder, skal udmeldelse ved udfyldelse af udmeldelsesskemaet


Udmeldelsen træder først i kraft ved fremsendelse af udmeldelsesskemaet til kassereren og har virkning fremadrettet.


Vi henstiller til, at du samtidig tager en snak med din leder om årsagen til, at du har valgt at stoppe til spejder.

Fritidspas og økonomisk støtte


Hvis jeres familie opfylder betingelserne for at få et såkaldt fritidspas, vil I kunne opnå tilskud hos kommunen til betaling af kontingentet.


Ordningen henvender sig primært til enlige forsørgere. Husstandens samlede indtægter må ikke overstige 210.402 kr. om året. Læs mere om betingelserne og brugen af fritidspasset.  


Ønsker du at benytte Fritidspasset til betaling, skal vi bruge barnets navn og fritidspasnummer.


Du kan enten skrive begge dele i en mail, eller tage et billede af Fritidspasset, hvor vi kan se navn og fritidspasnummer tydeligt og sende det til os på kasserer@marselisspejderne.dk


Så snart dit barn er startet til spejder, kan I aflevere Fritidspasset til os. Vi skal modtage det inden betalingsfristen af gældende rate.

  • Forår: 20. januar
  • Efterår: 20. juli"


Dansk Flygtningehjælp har også en fritidspulje, som giver kontingentstøtte til flygtningebørn under 18 år, så børnene har mulighed for et aktivt fritidsliv. Læs mere om Fritidspuljen


Hvis I i øvrigt har brug for økonomisk støtte til lejrbetaling eller udstyr, skal I i første omgang kontakte jeres egen sagsbehandler hos Aarhus kommune.Anmod om tilbagebetaling / Request refund


Er du tilmeldt en lejr som aflyses, har du mulighed for at få refunderet din betaling.

OBS deltagerbetaling tilbagebetales ikke, fordi du er forhindret i at deltage.


Kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse efter sæsonstart. Har du ved en fejl betalt for meget i kontingent kan du naturligvis få beløbet refunderet. 


 
 
Lejr / Camp
Kontingent / Membership fee