Kontingent

Kontingent og betaling


Kontingentopkrævning udsendes automatisk på mail via Spejdernes fælles medlemssystem.

 


Kontingentsatsen pr. halvår er:


◾ kr. 500,00 pr. barn

◾ Senior kr. 265,00 

◾ Passive medlemmer kr. 200,00


Ved indmeldelse efter efter sæsonstart betales forholdsmæssigt kontingent. Opkrævning bliver udsendt i henholdsvis januar og juli.


Opkrævning sendes ud pr. e-mail med mulighed for kortbetaling. 

SPØRGSMÅL


Har du spørgsmål til din opkrævning eller fritidspas?

 

Så er du selvfølgelig altid  velkommen til at kontakte kassereren; @ Per Dahl Pedersen.


UDMELDELSE


Vi er altid kede af at sige farvel!


Har du ikke mulighed for at forsætte til spejder, skal udmeldelse ved udfyldelse af udmeldelsesskemaet


Udmeldelsen træder først i kraft ved fremsendelse af udmeldelsesskemaet til kassereren og har virkning fremadrettet.


Vi henstiller til, at du samtidig tager en snak med din leder om årsagen til, at du har valgt at stoppe til spejder.

Fritidspas og økonomisk støtte


Hvis jeres familie opfylder betingelserne for at få et såkaldt fritidspas, vil I kunne opnå tilskud hos kommunen til betaling af kontingentet.


Ordningen henvender sig primært til enlige forsørgere. Husstandens samlede indtægter må ikke overstige 192.714 kr. om året. Læs mere om betingelserne og brugen af fritidspasset.  


Fritidspasset skal afleveres til din leder, som overdrager det til kassereren.


Dansk Flygtningehjælp har også en fritidspulje, som giver kontingentstøtte til flygtningebørn under 18 år, så børnene har mulighed for et aktivt fritidsliv. Læs mere om Fritidspuljen


Hvis I i øvrigt har brug for økonomisk støtte til lejrbetaling eller udstyr, skal I i første omgang kontakte jeres egen sagsbehandler hos Aarhus kommune.