Udmeldelse

Udmeldelse

Her har du mulighed for at udmelde dit barn fra  Marselisspejderne.


Vi henstiller dog til, at du samtidig tager en snak med din leder om årsagen til, at du har valgt at stoppe til spejder.


Hvis dit barn blot ønsker at holde pause en sæson på grund af efterkole, andre aktiviteter som lægger samtidig med spejder e.l., behøver du ikke udmelde dit barn. Der er mulighed for at være passivt medlem for kr. 200,00 pr. halvår. Som passivt medlem modtager du forsat mails og invitationer til at deltage i lejre m.v. Hvis dit barn skal holde pause, så send en mail til lederne.

 

 
Mikrobe (familiespejder)
Mikro
Mini
Junior
Trop
Senior
 
 
Nye interesser
Mødetidspunktet passer ikke
Andet - udfyld venligst Besked til lederne
 
 
 
 

Vi gør for en god ordens skyld opmærksom på, at udmeldelsen træder først i kraft ved fremsendelse af udmeldelsesskemaet til kassereren, og alene har virkning fremadrettet.